Company Profile: Directors

Nichirei Foods Inc.

Representative Director, President Masahiko Takenaga
Director, Senior Managing Executive Officer Yasutoshi Nakano
Tetsuya Matsuo
Director Kenya Okushi
Company Auditor Katsutoshi Fuwa
Company Auditor Masahiro Ishizaki
Managing Executive Officer Syuhei Obata
Tomonori Yamamoto
Hiroyuki Miyakawa
Executive Officer Takuya Araki
Hideaki Taki
Daisuke Matsuda
Kenji Takahashi
Naoyuki Ueno
Goro Kiyokawa
Masahiko Honda
Tetsuo Miyoshi